Història

Cafès TOMOCA, acrònim de Torrefacció Moderna de Cafès, és una petita empresa familiar de ja més que llarga existencia, hereva de la millor tradició empresarial catalana

Va néixer a la segona meitat dels anys cinquanta amb el ferm compromís i la decidida voluntat de modernitzar la tradició artesanal local en la torrefacció del cafè.

Modernitzar, per conservar allò que ja funciona. Amb els anys, la dedicació  i el treball portat a terme, però les antigues instal·lacions queden obsoletes i es mostren del tot insuficients per acomplir amb les exigències autoimposades i les que un mercat cada cop més exigent demana.

Per això, a principis dels setanta es produeix la primera gran transformació de l’empresa dins de la mateixa Santa Coloma de Gramenet, on està fortament arrelada. Canvi de domicili, de la rambla junt a l’església al Besós, llavors una zona industrial del municipi.

Es realitza una gran inversió per dotar-se d’unes noves instal·lacions amb les que afrontar els nous reptes que capgirarien totalment el mercat del cafè espanyol i català.  Son els anys de la liberalització, de la integració en el mercat comú europeu, i la brutal competència de les grans multinacionals de la alimentació.

Ara, però, la Torrefacció Moderna es més moderna que mai, disposa de les seves eines, i Cafès TOMOCA sobreviurà, sempre fidel als seus principis, com una de les més antigues torrefaccions familiars catalanes que han perdurat fins avui dia.

Amb el tombant del segle i ja conduïda per la tercera generació, Cafès TOMOCA es mudarà de vell nou a unes instal·lacions totalment actualitzades, ja lluny de Santa Coloma de Gramenet que fa temps ha deixat de ser el municipi industrial que era per esdevenir el soterrat barri residencial de Barcelona que es avui dia, per tal d’afrontar amb garanties els reptes duríssims que l’esdevenidor representa per les petites empreses tradicionals.

Avui, integrada en el grup Balanzó per tal de donar cabal resposta a n’aquests reptes sense renunciar ni mica a la seva voluntat de tradició moderna, cafès TOMOCA es una ferma aposta de present i futur per la qualitat artesana, la eficàcia comercial, l’arrelament.